سرچراغی ،سرانداز، براکت ، بازوی یک طرفه پایه چراغ ،بازوی دو طرفه پایه روشنایی خیابانی

به منظور نصب چراغ خیابانی بر روی پایه های روشنایی از سرانداز استفاده می گردد. برای انتخاب سرانداز مناسب می بایست  پس از انجام طراحی روشنایی با توجه به مبلمان شهری معبر مورد نظر و نوع چراغ نسبت به انتخاب سرانداز اقدام نمود.

- انتخاب پوشش مناسب برای این محصول با توجه به شرایط جوی و اقلیمی همچنین شرایط طراحی و مبلمان شهری معبر انجام می پذیرد.

ویژگی ها
- دامنه کاربرد: کلیه معابر
- اتصال قطعات : تداخل، جوشکاری
- طول ۰٫۱ تا ۶ متر
پوشش: رنگ در کلیه فام ها (آلکید صنعتی، اپوکسی، پلی اورتان )، گالوانیزه گرم، گالوانیزه گرم و رنگ


(جهت مشاهده تصاویر بیشتر این محصول کلیک نمایید)